Tumblelog by Soup.io
 • jadex
 • Rat-Inc
 • 18alexa18
 • Ewels
 • saperro
 • bojangirl09
 • matija985
 • ansset
 • pomaranczaa
 • jasiek666
 • artbylittlea
 • epi
 • jasswentz
 • borsuczysko
 • KazeKashi
 • pietia
 • chonki
 • memonic
 • johansebastianbeltrancastro
 • cleanout
 • chicaloca
 • Pamietny
 • xplorer
 • ovvlsome
 • thefrenchmatt
 • Troczka
 • zbroo
 • schwarzrotes
 • menphrad
 • razzorhead
 • pinkmaterial
 • avaritia
 • zwart
 • inyourface
 • katsiu
 • derpy
 • tszttszt
 • miauru
 • soadysta
 • dranger
 • zlewkizpolewki
 • BrettSP
 • vogule
 • Jubellas
 • danielmazur
 • guyver
 • fuckyouiamdrunk
 • fuckingsleepyhead
 • badassiji
 • h0ngzaii
 • Bundz
 • dodosr21
 • dice
 • fridge
 • srubi
 • katvont
 • minisucks
 • palesoap
 • Inaniel
 • ztymwszystkimsam
 • theymovedforward
 • Elizaaabeth
 • lyken
 • Jodenstein
 • theone1
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

2100 70b0
Reposted frommentalstate mentalstate viapulchritudo2 pulchritudo2
0280 c77c 500
Reposted frompotatos potatos viapulchritudo2 pulchritudo2
5358 ce1a 500
Reposted fromelegy elegy viapulchritudo2 pulchritudo2
6789 87c9
5534 7f58
Reposted fromsavatage savatage viapulchritudo2 pulchritudo2
4293 663b
Reposted fromsavatage savatage viapulchritudo2 pulchritudo2

December 05 2017

6912 d6f5 500
Reposted bydivipolciakdudkusimonsayscavebearFalloutsoupflosikndmythpenispenispenislolsmoke11najmagiczniejszykrzysztoftfujanuschytrusstrzepyno-mocarz-jestemImmortalyslujeknodifferencetaiibepositiveHypothermiashowmetherainbowzurawianiaczkay-xcv-ymemezikari

December 04 2017

9125 e85a
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaKaBoom KaBoom
6001 a953 500
Reposted bydiviradaetykiRedHeadCathmichalkoziolsucznikOhSnapoversensitivejanuschytrusnattsuvogelfireawaybehcioZoonk11swinkaszynkaImmortalys
1967 6b12
Reposted fromfafner fafner viagdziejestola gdziejestola
5574 9799 500
Reposted byy-xcv-ymemesjaszHypothermiananagopankamienhugostiglitzall-about-katesucznikzupkazproszkuSardionUbikpansmiecZirconchowmeinhornypigeonrenovationicciekawegodudkutekwojTehawankatytektvaseyeskeluoberanonimaknatazsPaseroVirusbronekdancingwithaghostno-mocarz-jestemslovaquintasannajmagiczniejszykrzysztoflargehamstercollidergopixshowmetherainbownawetsredniokoszaurobintsalexchiltonsogibgorzkiewspomnieniasmoke11pffftamelinowaovtzalonelyjuliav3bsospecific-humorshpeelman97poolunniebalaganmandziaraKerishawruchujednostajniepopierdolonymshiffffferslovaiga-xvlmessinhead
5561 9987
Reposted byNaitlisznodifferencefrunemanWhiteLightjanuschytrusisnotcominghomeczoodudkuradaetykiTehawankakelugitananiskowosucznikmemprafreewayyourhabitretjivzelbekonxanthniebalaganHypothermiadesperateeedanoniskodissapointedbutnotsuprisedpanpancernyhornypigeonzupkazproszkuaknatazslefuvogelsambaankatonietakthe-devilganzrockbarslovaDer-KellerboozeinzynierfrunemanlargehamstercolliderchowchowshowmetherainbowoipojaracieniolubekdontforgotfireawayZirconv3bsobehcioshpeelman97tackgnolgr8dizasterSoulPLkeikHogattaaertai666tfunatoryjulanngadula92volKrzychulec
4105 a680 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin

December 03 2017

0094 63ca 500
Reposted frombrumous brumous viamarcinmarcin marcinmarcin
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl